Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 5 SAYI : 45 TEMMUZ 2019
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Türk Milli Kültüründe Değerler ve Değerlerin Milletleşmeye Etkisi
Yener ÖZEN
Türk milleti yüzlerce yıl boyunca bir arada yaşamış, asla dağılmamış ve özgürlüğünü kaybetmemiş bir millettir. Başka bir milletin boyunduruğu altına girmektense yerini yurdunu bırakıp göç etmiş, devletsiz kalmış ama bu …......
 Cami’deki İngilizce Türkçe’deki Vatan
Hilmi ÖZDEN
Hünkar Hacı Bektaş; din adamı, mütefekkir, mutasavvıf ve bir Türk Milliyetçisi idi. Bu özellikleriyle insanların gönüllerini fethetti. Hacı Bektaş, Suluca Karahöyük’ü bir irfan mektebi hâline getirdi. Geleceğin birçok , ....

Rasim Köroğlu-2
Mehmet Ali KALKAN
Rasim, Aşık Reyhani’yi çok seviyordu.Daha yıllar önce bir ilçede öğretmenlik yaparken bir mekanı salona benzetmiş Aşık Reyhani’yi davet etmiş, orada konser verdirmiş. Sonra Rasim’le beraber defalarca Aşık Reyhani Ağabey’le ........
Hoca Ahmet Yesevi Üzerinden Türklerin İslam Algısı Mehmet Naci ÖNAL
Derin köklere sahip olan milletlerin kültür tarihine bakıldığı zaman özellikle sözlü ve yazılı metinlerde bilge tipler ile karşılaşılmaktadır. Dünyanın her tarafında kutsalla, günlük yaşam ve yönetim ilişkileri iç içe yürütülmüştür .........

Türkçe’nin Gücü
Ahmet URFALI Bozkır göçerlerinin dilidir Türkçe, hareketin söz olup bahar sabahlarında gönüllere güneşin doğmasıdır. Dil Bilimci Jean Deny “Türk dili, seçkin bir bilginler kurulunun danışma ve tartışmaları sonucunda oluştuğu kanısını ......
Ey Güzel Kırım; Güneşin Ne Zaman Doğacak?
Mustafa TEZEL Türklüğün mâkus tâlihi devâm ediyor. Türkler Kırım’da, Irak’ta, Suriye’de, Paşaeli (Batı Trakya)’nde, Doğu Türkistan’da, Afganistan’da, yeri geldiğinde özgürlük havarisi kesilen günümüz dünyâsının gözleri ........
Bir Metafor ve/ya Gerçeklik Olarak “İslam Rönesansı” Selda GÜNER
Avrupa’da Rönesans, XIV. yüzyıl ile XVII. yüzyılın başlarına kadar etkili olan yeniliğin edebiyat, sanat ve mimari gibi kültürel branşlarda antik (bilhassa Grek ve Roma) geleneklere atıfla kurulması ve kendini .......

Kayıkçı Değil “Mektup” Kavgası
Esat ARSLAN
ABD Başkanı Oğul Bush’un o ünlü sözü hafızalardadır. ”Ya bizimlesiniz, ya teröristlerle”. Bush, kovboyvari o külhan tavrıyla, “şayet bizimle değilseniz, sizler de teröristsiniz”demeye getirmişti, bu .......
“Eve Dönen Adam” mı, “Evi Yeniden İnşa Eden Adam” mı?
Sait BAŞER
Beşir Ayvazoğlu’nun Yahya Kemal’in biyografisini anlattığı “Yahya Kemal / Eve Dönen Adam” isimli kitabında, “Çocuk yaşta bir Jön Türk olarak kaçtığı ve dokuz yıl yaşadığı Paris’te siyaset bilimi okuyan ve .........
Akıl-Kültür İlişkisi Bağlamında Aydınlanmacı Akıl ve Eleştirisi
Ömür KARSLI Kültür, insanın maddi ve manevi üretimlerinin oluşturduğu karmaşık ve anlamlı örüntüdür. Kültür yerine kullanılan ya da kültür ile bir hiyerarşi ilişkisi içinde ele alınan uygarlık-medeniyet kavramları, kültürden ayrı kavramlar .........
Dünyâ Vatandaşlığı ve Milliyetçilik Üzerine
Turgut GÜLER
Millet, milliyet ve milliyetçilik tâbirleri, bâzen çok ucuz bahâya pazarlanıyor. Bu üç mefhûmun sosyolojik bakımdan akademi terâzisine çıkarılması, gündelik konuşma dilinde ne derece yanlış ve yersiz ....
Türk Dünyasının Ortak Kimliğini İnşa Etmek
Metin SAVAŞ
Türkçe konuşanların yaşadıkları muhtelif coğrafyaların bütününe Türk Dünyası diyoruz. Türk Dünyası coğrafyasının sınırları kabataslak çizilebiliyor ama ortada henüz kuvveden fiile çekilebilmiş Türk Birliği.....
Taç Kapılar ve Anıtlar Tari̇he Vurulmuş Tamgadır Cahit GÜNAYDIN
Divriği Külliyesi mimarı Ahlatlı Hürremşah’ın Taç kapıları OĞUZ TÖRÜG ün üç boyutlu matematik modeli olarak taşa işlenmiş ve Türk Tarihi açısından Orhun Anıtları kadar önemlidir.Anadolunun tamgalarının doruk ..........

Herkesi Akılsız Kendini Akıllı Sanmak
Kenan EROĞLU
Eğer birilerine akıl vermez isek kendimizi suçlu hissederiz. Akıl vererek omuzlarımızda bulunan ağır yükten kurtulur. Taşımadığımız ve üzerimizde olmayan sorumluluğu da akıl verme yoluyla atar kurtuluruz, “günah benden gitti” .......

Avrupa Birliği’nin Türkiye’ye Bakışı Hasan KÜÇÜK
Kısa adı AB olan Avrupa Birliği; kuruluşu, genişlemesi ve amaçlarından anlaşılacağı üzere, ekonominin yanısıra sosyal, kültürel ve siyasi bütünleşmeyi hedef alan bir topluluktur. .....
Haber - Yorum
Doğu Akdeniz’de Yaşanan Gelişmelerin Türkiye ve Rusya Bağlamındaki Yansıması Giray Saynur DERMAN
Rusya, ekonomi ve dış politikasını enerji politikaları üzerine inşa eden bir ülkedir. Söz konusu ülke, bütçe gelirlerinin %40’tan fazlasını enerji kaynaklarından sağlamaktadır. Buna karşılık AB ise doğalgaz ihtiyacının .....
S-400’lere İlgi Neden Arttı? S-400’ler Türkiye’nin İhtiyacına Cevap Verebilir mi?
Bircihan D. DİLEK
Karşılaştırma ile, Patriot ve S-400 sistemlerinin benzer kabiliyette sistemler olduğu, ancak S-400 teknik özelliklerinin Patriot’dan daha üstün olduğu rahatlıkla söylenebilir. Hatta S-400 sisteminin THAAD ve PATRIOT......
Kitap Satış Mağazalarımız
Kırmızılar Yayıncılık
epttavm
Mağaza
Kırmızılar Yayıncılık
Web sitesi
Kırmızılar Yayıncılık n11.com Mağaza
Akideden Mite: Antikite’den 20. Yüzyıla İlerleme Kavramı Sever IŞIK
İlerleme kavramı modern Batı düşüncesinin ve tarih felsefelerinin temel kavramlarından biridir. Bu makalenin amacı ilerleme kavramının Batı düşüncesindeki tarihsel gelişimini incelemektir. Geleceğe dönük olarak sürekli .......
Hacı Bektaş Velî’nin İslam Yorumu Üzerine Bazı Çözümlemeler
Harun YILDIZ
Hacı Bektaş Velî, Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesi sürecinde önemli bir rolü olan, bu süreçte kalıcı izler bırakan büyük bir düşünürdür. O, XIII. yüzyılda yaşamış, Moğol istilasından dolayı Horasan’dan Anadolu’ya ....

Modern Üniversitenin Oluşum Süreci Seyfi KENAN Milletler kendi kültür, gelenek, dünya görüşü ve yaşam tarzlarını yansıtarak şekillendirdikleri yönetim, din, hukuk, sağlık, ticaret, sanat ve zanaat sahalarında her çağda zamanın ve toplumlarının ihtiyaçlarını karşılayacak .........
Kültürümüzün Yıldızları

Büyük Bestekâr, Bir Sanat Anıtı: Dede Efendi
Ali Alper ÇETİN
Çağların ötesinden billur billur süzülüp gelen bir sanat müziğimiz var. Türk sanatının, Türk zevkinin incelikleriyle bezeli bu müziğin tarihi gelişimi içinde, ölümsüz eserler yaratan nice ustalar var...........
Dergimiz
Tefrika Roman
Ankara’lı Arabacı İsmail ve Mustafa Kemâl XI
Hilmi ÖZDEN
Mustafa Kemal’in anlatacakları daha bitmemişti. Fakat tren yavaş yavaş, kavurucu sıcak içinde bozkırdaki Ankara’ya yaklaşmıştı. Ağustos ayında boncuk boncuk terleyen Paşalar ve genç subaylar Mustafa Kemal’in ..........
Tartışma

Tasavvuf Anlayışında Reform…
Ahmet SEVGİ
İslâm’da ruhbanlık yoktur. Yani dünyadan el etek çekerek bir lokma, bir hırka felsefesiyle yaşamanın dinle uzaktan yakından bir ilgisi olamaz. Üzülerek belirtelim ki bugün tasavvuf denilince ya -Âkif’in ifadesiyle- olgun ......

“Solo Yaşam” Olgusuna Sosyolojik Bakış
Abulfez SÜLEYMANOV
Sosyal devlet politikaları; bireyleri eğitim, sağlık ve devlet hizmetlerine erişim gibi hususlar bakımından desteklerken öte yandan gelir adaletini tesis eden sosyal politikalar da farklı gelir grupları arasındaki .......
Medeniyetimizi Kuranlar

Yusuf Has Hacip Yusuf Has Hâcib, Karahanlı edip, şâir ve devlet adamı. O, Türk medeniyetini kuranlardan birisidir; eşsiz eseri Kutadgu Bilig hala Türklere yol göstermekte, yaratacakları medeniyete ışık tutmaktadır. O.....
Edebiyat Dünyamız
Kırmızılar Web Sitesi http://www.kirmizilar.com