Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 8 SAYI : 85 KASIM 2022
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Hoca Ahmet Yesevî Felsefesi ve 21. Yüzyılda Türk Dünyası Yansıması
Fatma SÖNMEZ
İslamiyet, X. Yüzyılda Türk kavmi arasında yaygın bir din haline gelmeden önce, Türkler inanç bakımından parçalanmış bir durumdaydılar. Umumiyetle şaman inancına sahip olmalarının yanı sıra; Budizm, …......

Yol, Yolcunun Durağı-1
Mehmet Ali KALKAN 19 Eylül 2022 tarihi Oğuz Özkaya Ağabey’in vefatının birinci yılı idi. Adana’da bir anma günü tertip edilmişti. Anma gününü 18 Eylül Pazar gününe almışlardı daha rahat olur diye. Biz de Oğuz Ağabey’i anlatacaktık üç- beş .....

Dil, Yalnızca Dil Değildir
Mehmet MAKSUDOĞLU Kendi milletinin dilinden başka, yani YABANCI dil öğrenen kimse de, farkına bile varmadan, veya, öğrenmekte olduğu dilin sahibi millete yakınlık duyduğu için, o dildeki kavramları, o dilin sahibi milletin değerlerini, dünya ......

İRusya’nın Avrasya Birliği Politikası
Elnur İSMAYIL
1990’lı yılların ikinci yarısından itibaren Rus dış politikasında Avrasyacılık ideolojisine dayanan politik bir çizgi izlendiği görülmektedir. Dönemin Rusya Başbakanı Vladimir Putin’in Ekim 2011’de önerdiği Avrasya Birliği......

Dr. Reşit Galip ve Andımız Hilmi ÖZDEN ABD, Rusya, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, İspanya, Japonya vb devletler gibi her devletin bir andı-aidiyet yemini vardır. Örneğin ABD andı, el kalp üzerine konarak okunur. Türkiye’deki Ant karşıtlığı; metin içindeki “Türk ....

Maveraünnehir Müslümanlığı
İlhami GÜLER
Her uzvu girdâb-ı teessürle sarsılan ‘sahnesiz’,sessiz, minnetsiz bir adamdan bahsediyoruz. Bir hazan mevsiminde, gün batımında neşet etmiş; neredeyse bir milletin vicdanı olmuş. Ama her nedense gizli inen .. .....
Enerji Arzında Güven ve İstikrar Adası: Türkiye
Esat ARSLAN Küresel salgın sırasında bir kez daha ve açıkça görülmüştür ki, enerji olmadan dünyada bir şey yapmak mümkün değil. Hem bireysel hem de ülke olarak. Evrende var olan her şey enerjiden oluşmuştur. Anımsıyorum, yıllar..........

Kanaatlerimiz Nasıl Oluşur? Kenan EROĞLU Fakat kişinin inanılırlığı da çok önemlidir. İster istemez o kişinin olaylara bakış penceresi bizim bakış penceremize uyuyorsa onu olumlu bulabiliyoruz. O kişinin bakış penceresi bizim bakış penceremize uymuyorsa o.........
Bir Nefes Felsefe: Bağlanmanın Kökenine İnmek İçin Felsefe
Mevlüt UYANIK Eğer, felsefe derken ontoloji, epistemoloji ve aksiyoloji sacayağı üzerine kurulu, sistematik, eleştirel ve mukayeseli bilgileri kast ediyorsak, Varlık (V:Tanrı; v:âlem) ilişkisine dair temellendirmesini yapan ve buna ......

Türklerde Devlet-Kimlik İlişkisi: Devlet Kimliği
Şafi TEKİN
Türkler, Orta Asya’dan başlayarak günümüze kadar gelen en eski ve en köklü medeniyetlerden biri olup, devletin kutsal bir varlık olarak tanımlandığı bir devlet felsefesine sahiptirler. Yaşadıkları coğrafya, bozkır .......
Ulus, Uluslaşma ve Devlet: Bir Modern Kavram Olarak Ulus Devlet
Rıfat AYDIN
Son üç yüz yıldır ulus devletler uluslararası sistemin kurucu unsuru ve oyuncusu konumundadır. İmparatorluklar çağının sona ermesi ile beraber art arda gelen devrimler (Fransız Devrimi ve Sanayi Devrimi) beraberinde yeni .......

Milliyetçiliğimiz ve Avrupa Kültürü
Nevzat KÖSOĞLU Bizde ‘Soğuk Savaş’ döneminde yapılan şiddetli propagandaların etkisiyle milliyetçilik, korkulan bir şey haline getirildi; hâlâ bu savaşın psikolojik etkileri devam etmektedir. Aslında milliyetçilik, bir sınıfı veya ........
Haber - Yorum
Yunanistan’la F-16 modernizasyonuna başlayan ABD, Türkiye’nin talebini sürüncemede bırakabilir mi?
Sedat ERGİN
Bütün bu denklem içinde hesaba katmamız gereken önemli bir nokta var. Yunanistan F-16 modernizasyonuna başlarken, diğer yandan Fransa’dan yine 4,5’uncu .......

Savaş Mühendisliği
Mehmet KANCI
Kırım’daki ilhak eylemlerini takiben başlayan çatışmalar 2022 yılına kadar istikrarlı siper çatışmaları ile sürmüş, uluslararası toplumun müdahalesi ile kontrollü bir çatışma süreci yürütülmüştü. Rusya’nın, Kiev’deki ............
Bir Şiir
Ayın Kitabı Kitap Kampanyamız Linklerimiz
 35 TL. 30 TL.