Google Site

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 8 SAYI : 80 HAZİRAN 2022
Güncel Yazılar Medeniyet Tasavvuru Kültür – San’at
Eleştirel Aklın Işığında Postmodernizm, Temel Dayanakları ve Eğitim Felsefesi
Hasan AYDIN
Posmodernizm, 1960’lı yıllarda ortaya çıkmış bir düşünsel harekettir ve öncelikle Fransız düşüncesinde yankı uyandırmış, 1970’li yıllarda ABD’de taraftar bulmuş, 1980’li yıllarda tüm Avrupa ülkelerinde yaygınlık kazanmış …......

Bugün Yeddin Oldu
Bahtiyâr VAHAPZÂDE “Ne tez ellerini üzdün dünyadan,
Balanı tek goyub hara getdin sen?
Nece yoh olurmuş bir anda insan,
Ele bil dünyada heç yoh imişsen.

Belgelerle Kûtü’l-Amâre Zaferi
Hilmi ÖZDEN
Türk tarih romancılığı açısından baktığımızda ise; Kut zaferini İlhan Selçuk’un “Yüzbaşı Selahattin’in Romanı”nda tüm detayları ile tarihi gerçeklere uygun olarak görürüz. Bu roman özellikle Türk Tarihî romancılığında.........

İş Ahlakında İslam İnancının Rolü
Harun ÇAĞLAYAN
İnsan, ancak toplumsal bir yapı içerisinde kendini gerçekleştirebilir. Toplum ise kendi varlığını sağlıklı bir şekilde sürdürebilmek için etkin bir ahlâk duygusuna ihtiyaç duyar. Genel olarak ahlak, insanlar tarafından........
Milyonlarca Sığınmacı Türkiye İçin Giderek Büyüyen Bir Yüktür
Nuri GÜRGÜR
Ermeniler, XIX. asrın sonlarına kadar devlete karşı hiç bir menfi tavra tevessül etmemişler, bu yüzden de “tebâ-yı sâdıka” olarak anılmışlardı. Bu sadâkat sebepsiz değildi. Zîrâ, milâdî 970 yılından itibâren, Doğu Anadolu ....

Mekanik Hayat – Mekanik Zaman
Metin SAVAŞ
Ahmet Haşim pek meşhur Müslüman Saati başlıklı yazısında şöyle diyor: “İstanbul’u yenileştiren ve yerlisini şaşırtan istilâların en gizlisi ve en tesirlisi yabancı saatlerin hayatımıza girişi oldu. .....

Ulus-Devletler Tasfiye Süreci
Esat ARSLAN Birinci Dünya Savaşı sonunda savaşın galibi “Büyük Britanya” ya da kısaca “Birleşik Krallık” hariç, diğer klasik imparatorlukların yaşamsal sürecini bitirmiş olduğu kabul gören bir gerçek midir? Hiç kuşku yok ki, evet..........

Sarıkamışın Sarı-Sarı Karlar Ağıtı Ebülfez Ezİmlİ Biz Sarıkamışlıyız; Sarıkamış bizdendir, biz de Sarıkamış’tan. Ağıt deyirsen- ağıt söyleyelim, övgü deyirsen- övgü söyleyelim. Sene söylenen ağıtlar adi sızıltılar söylemi değil, sene söylenen ağıtlar .......

Millet Gerçeğini İdrak Etmeliyiz Kenan EROĞLU Milli ve manevi değerlere önem veren insanlar, başta Millet olmak üzere milli-millete ait olan her şeyi, milleti millet yapan tüm değerleri sevmeli, değer vermeli ve el üstünde tutmalıdır. Bunun başka bir izahı yoktur. .......

Birlikte Yaşamanın İmkânı ve Değerleri Üzerine
Fulya BAYRAKTAR
Ortak yaşamak ya da daha yaygın ifadesi ile birlikte yaşamak; daha ilk anda ben’in başkası ile olan ilişkisine işaret eder. Ben, başka bir ben ile yek diğeri ile nasıl birlikte yaşayacaktır? Yani ben, öteki ile nasıl birlikte .......

Postmodern Dönemde Felsefe ve Din İlişkisi
Gary Carl (Muhammad) LEGENHAUSEN
Newyork’un Queens kasabasındaki bir Katolik lisesinde öğrenci iken felsefenin tüm ilim dallarının anası olduğunu ve dine hizmet ettiğini düşünüyordum. Gerçekliği kesin olmamakla birlikte bazen felsefe ve din arasındaki ........

Felsefe ve Eleştirel Düşünme
Senar ALKIN-ŞAHİN, Nihal TUNCA
Bugün dünyada bireylerin ya da toplumların yaşadıkları pek çok sorunun çözümü, sahip oldukları ve işe koştukları düşünme becerileriyle ilişkilidir. Neyi düşünmesi, neye inanması, ne yönde karar vermesi, nasıl davranması ........
Haber - Yorum
Değişen Küresel Jeopolitikte Türkiye ve Kazakistan Arasında “Geliştirilmiş Stratejik Ortaklık”
Mehmet Seyfettin EROL
Türkiye ile Kazakistan arasındaki ilişkiler sadece iki ülkenin ortak çıkarlarına hizmet eden bir ortaklık olarak kabul edilmemiş, iki ülke bölgesel barış, istikrar ve refahın .......

NATO’da Türkiye çatlağı mı?
Celalettin YAVUZ
Terör örgütlerine destek veren İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine Ankara’dan itiraz geldi. Türkiye’nin onayı için söz konusu iki ülkenin terör örgütleriyle ilgili olarak alacakları önlemlerin yanı sıra, Türkiye’ye karşı ......
Bir Şiir

Evvel Bahâr Geldi Geçiyor
Turgut GÜLER Türkçede “bahâr” adını taşıyan iki mevsim olmasına rağmen, bu kelime tek başına telâffuz edildiğinde, hep “ilkbahâr” aklımıza gelir. Söyleyen de, yazan da, dinkeyen de, okuyan da, bunu böyle anlar.......

Huzura Yatırım Canan ASLAN Hayat ölçüsüz dengeler üzerinde duruyor. Dengeye ölçüye, hassasiyet güzel olanın ömrünü uzatıyor. Hem de hak ve adalet çizgisinde sağlığını koruyor. Önleyici sağlık ve selamet hizmetleri gibi işte. İtina .......
Tartışma
Gıda Güvenliği, Milli Güvenliğin Ayrılmaz Parçasıdır
Alaeddin YALÇINKAYA
Enerji güvenliği gibi gıda güvenliğinin de arz-talep boyutu bulunmaktadır. “Gıda arzı güvenliği”, ürünün, pazarda yeterli miktarda, makul fiyatta bulunabilmesidir. Gıda güvenliği derken hemen herkes “gıda arzı güvenliği”ni ......

Türklük uyanıyor, Türklük diriliyor...
Ahmet Bican ERCİLASUN
Siyasetten ve siyasi partilerden bağımsız olarak alttan alta gelişen, toplumda gittikçe artan bir millî uyanış var. İnsanlarımız Türklüğü ve Atatürk’ü âdeta yeniden keşfediyor. Bunda iktidarın Türk kavramına karşı .....

Olur Abdulkadir İNALTEKIN
Hiç kimse demesin: -ben oldum- diye,
Benliğin encamı nedamet olur!
Bakma yukarıdan sakın kimseye,
Sanma, her attığın isabet olur. .
Bir Hikaye

Can Bir Huma Kuşu Necdet EKİCİ
Eğildim, usulca öptüm babamın yanaklarından. O,beni kokumdan tanır. Yağmur sonrası toprak kokusu gibiymişim. Hep öyle söyler. Hissetti yanında olduğumu. Gözleri kapalı, mecalsizce sarıldı. Ta içine çekerek kokladı. ......
Ayın Kitabı Kitap Kampanyamız Linklerimiz
 35 TL. 30 TL.