Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 10 SAYI : 102 NİSAN 2024
Güncel Yazılar Türk Milliyetçiliği
Türk Milliyetçiliği Toplum Ve Siyaset (1960-1980)
Süleyman ERYİĞİT Türk milliyetçiliği fikriyatının Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucu ideolojisi olduğuna dair genel bir kabul vardır. İslamcısından Kemalist’ine, Liberalist’inden Marksist’ine kadar Türk intelijansıyasının önemli bir .....

İçine Kapanan Milliyetçilik Ahmet Bican ERCİLASUN
Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Ömer Seyfettin gibi fikir adamlarınca temsil edilen Meşrutiyet dönemi Türkçülüğü yenilikçi bir hareket olarak doğmuştur. Gökalp Türkçülüğün Esasları kitabındaki “Garba Doğru” .....

Millî Mücadele Başlarken Mustafa Kemal
Kenan EROĞLU 30 Ekim 1918 Tarihinde Mondros mütarekesinin imzalanmasının ardından memleketin umumi manzara aşağı yukarı şöyleydi. Yer yer çeşitli cemiyetler kurulmuştu.
Boğazlar mıntıkası, Trakya bölgesi ile Batı Anadolu’yu ......

Milliyetçi İdeoloji- Millî Devlet ve Türkiye
Hasan TUNÇ Milliyetçilik ideolojisinin fikri ve felsefi temellerini, Aydınlanma Çağı akımlarıyla rasyonalizm düşüncesinde bulmak mümkündür. Tarihsel süreçte bu ideoloji, Fransız İhtilali ile Sanayi ve Endüstri Devrimlerinin ....
Zelenskiy’nin “İstanbul Ziyareti”nin Anımsattıkları
Esat ARSLAN Hep birlikte görüp, izlemekteyiz ki, iki yılı aşkın süredir devam eden RF ve Ukrayna arasındaki savaş durağanlaşmış, bir noktada tıkanmış ve kalmıştır. Her ne şekilde ifade edilirse edilsin, RF Ukrayna’nın .....
Milliyetçiliğin Altın Çağı – Avrupa’da Milliyetçiliğin Yükselişi
İskender ÖKSÜZ İnsanın aile ve sülaleden klana, kabileye, aşirete, boya ve nihayet millete terfii; iletişimle birlikte, insan topluluklarının yaşama alanlarının genişlemesiyle birlikte artmıştır. O zamanların iletişim, daha .....

Batı ve Türk İmgesi Hasan Hüseyin ÖZ
Türkler, bin yıl önce Roma’nın köleci sisteminin devam ettiği coğrafyaya bir mızrak gibi saplanmış ve sistemi yerle bir etmiştir. Yoksa kendini Romanın temsilcisi zanneden “barbar” Cermen kavimleri gibi bu kölecilik sistemine .......

Sanatın Dilinden Abdülkadir İLGEN Bağımsız ve özenli bilgi tutumunun bir delilik gibi küçümsendiği bir çılgınlık dönemi, sadece bilimsel iktidarın değil siyasal iktidarların da bir tercihi gibi duruyor. Bu da nereden çıktı diyebilirsiniz. Oysa bu, ......

Araba Pert Oldu!
Mehmet MAKSUDOĞLU Lüks arabaya atlıyor, arkadaşlarını da alıyor, gezip eğlenecek. Ehliyeti yokmuş; ehliyetsiz araba kullanmak, ülkenin yasalarına aykırı imiş, başka insanların hayatını tehlikeye atarmış, insanların huzûrunu kaçırırmış, ....
Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği Fikrinin Köşe Taşlarından – Yusuf AKÇURA
Nuri GÜRGÜR Ötüken Yayınevi’nin millî kültür ve düşünce hayatımıza, edebiyat ve sanat dünyamıza hizmet amacıyla çıkardığı iki dergiden, Millî Mecmua’nın yeni sayısının “dosya konusu” Yusuf Akçura olmuş. 20.Yüzyıl başlarında Türkçülük ........
Türkler’de Tanrı ve “Tasavvuf’da Çokluğun Birliği”
Lütfi BERGEN Türklerde Tanrı, yeri ve göğü yaratan, kendisi “Tanrı” olarak her şeyin yaratıcısı, yöneticisi, belirleyicisi olan, Tek, eşi ve dengi olmayandır. O, yarattığı âlemde bütün mahlûkların hâkimi, egemeni olarak hareket eder............
Medeniyet Tasavvuru
Türklerin İslam Anlayışının Oluşumunda ve Medeniyet Tasavvurunda İmam Mâturîdî (333/944)’nin Etkileri
Sönmez KUTLU
İslam’ın insanlığa tebliğ edilmesinin hemen ardından bir din olarak hızla yayıldığı ve kendini benimseyen toplumların her birisi üzerinde farklı değişim ve …....
Türkler ve İslamiyet: Türklerin Müslümanlığı Tarihine Dair Bir Sorgulama
Ahmet Yaşar OCAK Yüzlerce yıldan beridir içinde yaşanılmasına rağmen, İslam’ın Türkler tarafından kabul ediliş serüveninin, –birkaç istisnanın dışında- Türk tarihçilerinin neredeyse anlaşılmaz derecede uzak kaldıkları konulardan biri ......

Mâturîdî’de Din ve Vicdan Hürriyeti
İbrahim KAPLAN İnsan temel hak ve hürriyetlerinin en önemlilerinden kabul edilen din ve vicdan hürriyeti, insanlığın ortak bir problem alanı olması yönüyle üzerinde en çok konuşulan meselelerden birisi olagelmiştir. İman etme, ............

Yeni Milliyetçilik
Sait YILMAZ Milliyetçilik, 19. Yüzyıl başlarından itibaren Avrupa’da, 20. Yüzyıldan itibaren ise tüm dünyada egemen politik düşünce tarzı haline gelmiştir. Bu dönemde dünya politik haritası milliyetçilik ilkelerine göre biçimlendirilmiştir. ......

Türk Muhafazakârlığı ve Eleştirisi
Mesude SAMUR
Genel kabul görmüş bir tanımı olmayan muhafazakârlık kavramsal olarak iki farklı yaklaşımdan değerlendirilir: İdeoloji ve tutum. Genel bir tutum açısından baktığımızda Eser Köker’ e göre “değişmenin değil, varılmış olunan ........
Haber - Yorum - Tartışma

Bir Nevrûz Hatırası
Hilmi ÖZDEN
Eskişehir 2013 Türk Dünyası Kültür Başkentliği emanetini “21. Mart. 2014” Nevrûz günü Tataristan’ın Başkenti Kazan’a teslim etti. 21. Mart. 2014 sabah 10.00’da vilayet meydanında Nevrûz ateşinin yakılması ile törenler .......
Nadir Toprak Elementleri (Yeni Teknolojilerin Gizemli Cevheri)
Galip TÜRKMEN Nadir Toprak Elementleri (NTE) yer kabuğunda bulunan ve birçok yeni teknoloji için yaşamsal önemde olan periyodik tablodaki bir dizi elementtir. NTE: yüksek sıcaklığa, aşınmaya, korozyona karşı dirençli ileri ............

Zamanın Ruhunu Yakalayan Türkler
Ali MASKAN
Önümüzdeki günlerde Türklerin hatırı sayılır bir millet sıfatıyla uluslararası politikada yön belirleyici konumuna geleceğini defaatle söylemiştik. Filistin’de barışın, Ortadoğu’da istikrarın sağlanmasını müteakip, ............

Unutulan milliyetçilik
Ahmet GÜRSOY
Eğer bu ülkede nüfusun yarıya yakını yardımlara muhtaç hâle gelmiş ve hâlen daha ortada tutarlı bir kurtuluş reçetesi öneren yoksa bilinsin ki milliyetçi politikalar iflas etmiştir.............
Karadeniz’de Neler Oluyor: Türkiye-Ukrayna-Rusya
N. Murat ERSAVCI Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının üzerinden iki yıl geçti. Ukraynalıların dezavantajlı durumlarına rağmen özgür ülkeler arasında yer almak uğruna büyük bedeller ödeyerek ülkelerini kahramanca savunmalarına tanık ......

Bu web sitesinde farkı kaynaklardan derlenen içerikler yayınlanmakta olup tüm hakları sahiplerinindir. Sitedeki içerikler atıf gösterilerek kaynak olarak kullanılabilir. Yazıların yasal sorumluluğu yazara aittir. Tüm Hakları Saklıdır. Kırmızılar® 2010 - 2024