Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 9 SAYI : 91 MAYIS 2023
Güncel Yazılar Türk Milliyetçiliği - Teori Kültür – San’at
Ahmet Ağaoğlu: Bir Türkçünün Trajik Öyküsü
Hüseyin SADOĞLU
Ahmet Ağaoğlu (Ahmet Agayef), II. Meşrutiyet yıllarında Türkiye’ye yerleşmiş olan Akçuraoğlu Yusuf, Ayaz İshakî, Sadri Maksudî Arsal, Zeki Velidi Togan gibi isimlerle birlikte hem Osmanlı’nın son döneminde şekillenmeye …....

Bayrak, Azîz Nuri Gürgür Ağabeyime Mehmet GÜNEŞ Azîz Nuri Gürgür Ağabeyime Bayrak; gökte mührümüz, bayrak hâkimiyettir,
Bayrak; devlet demektir, bayrak ebediyettir,
Bayrak; millî haysiyet, bayrak mensûbiyettir, . .....
Hukuk, Adalet ve Doğru Yönetim Konularında Hz. Ömer ve Osmanlı Devleti Örneklerini Yeniden Düşünmek Gerekiyor
Nuri GÜRGÜR Adalet, hak ve hukuka uymak, doğruluktan ayrılmamak, insanlar arasında hakkı koruyup zulmü ortadan kaldırmak anlamına gelen temel ahlâk ilkesidir. ......

Kavga Kavramı Olarak Milliyetçilik
Milay KÖKTÜRK Son aylardaki milliyetçilik tartışmalarını, siyasal partiler arasında cereyan etmesi bakımından değil, her gruptan aydınlar arasında cereyan etmesi bakımından önemli görüyoruz. Siyasal partilerin tartışmaları oy kaygısına ......

Türklerin Müslümanlık Tasavvuru
Mevlüt UYANIK Günümüzde Rusya Ukrayna savaşı ile gündeme gelen Hazar coğrafyası Altın Orda Devletini de hatırladığımız zaman kadim dünyanın büyük kısmının yüzyıllarca Türk Aklı ve Müslümanlık tasavvurları tarafından yönetildiği ..........

Âşık Veysel’in Sevgisi
Yasin ŞEN Âşık Veysel, geçtiğimiz yüzyılın büyük Hak âşıklarından ve âriflerindendi. Hayatı bir başka derinlikte ve başka bir pencereden gören erenlerdendi. Toprağa sevdalıydı. Onu “sâdık yâri” diye kabul ediyordu. Sadece toprağa .......

Azerbaycan-İran Gerginliği Tırmanırken Esat ARSLAN İran, Kafkasya’da özellikle de Güney Kafkasya’da jeopolitik statünün değişmesini bölgesel çıkarları bakımından tehlikeli, hatta yaşamsal bir boyut olarak görmektedir. Bu görüşün odak noktasında ........

Galip Erdem Üzerine Notlar İkbal VURUCU 1960 İhtilali’nin üzerinden üç yıl geçmiş. Yeni anayasa yapılma sürecine girilmiş. Böyle bir dönemde Galip Erdem, Milliyetçi muhafazakâr bir gazete olan Tercüman Gazetesi’nde 1960 yılında imzasız yazılar kaleme alır........
Ülkücü Hareketin Efsâne Lideri: Türk Dünyası’nın Başbuğu Alparslan Türkeş - I
Mehmet GÜNEŞ Tarih 4 Nisan 1997... Gece yarısına doğru bütün televizyonlardan geçen bir alt yazıyla, Türkiye ve Türk Dünyası’na sevdâlı gönüllere kor gibi bir ateş düştü. Ülkücü Hareket’in efsâne lideri ve Türk .....

Filmi Ortasından Seyretmek
Mehmet MAKSUDOĞLU Bir Müslüman, çocukluğundan başlanarak (terbiye, eğitim, ana karnında başlar; hâmileyken komşunun evinde bir meyveyi delerek susuzluğunu gideren hanımın, çocuğu, sucuların su kırbasını delermiş, kadın komşusundan . .....

Kriz Dönemlerinde Konuşmak
Abdülkadir İLGEN Fizik dünyadaki somut gerçeklik nasıl her zaman yekpare bir bütün olarak görünmezse, örf de her zaman yekpare bir bütünlük olarak görünmez. O zaman da örf olmaz, örfler olur. Örfler, yani örfün halleri. Bunlardan .............
Türkiye’de Milliyetçilik: Kökeni ve Güncel Cevapları
Yahya Kemal CAN Türkiye’de milliyetçilik, hem güncel siyasi tartışmalarda, hem de daha derindeki siyasal süreçlerin oluşmasında en etkili eğilim olmuştur. En soldan en sağa kadar bütün siyasi akımların içinde, farklı tonlarda ve dozlarda bir .............
Türk Milliyetçiliği /Turancılık ve Sistematik Düşünme
Hilmi ÖZDEN Türk Milliyetçiliği bir ülkü ve düşünce biçimi olarak asırlardır Türk Milletinin gönül ve zihin dünyasında kök salmaktadır. Fakat yol haritası ve düşünce yöntemine katkıda bulunurken tutum ve davranışlarımızın nasıl .......

Ülkücülük, Türk Milliyetçiliği ve İslam
İkbal VURUCU Türk milliyetçiliği ve İslam ilişkisi elbette eleştiri konusu olabilir. Fakat dikkat edilmesi gereken nokta bu eleştiriler yapılırken kendi durduğu zaviyeyi tek hakikat olarak milliyetçiliğin duruşuna ikame etmeye kalkışmamak, ........
Tartışma

Bilgi ve Düşünce Ekseninde Milliyetçilik
Feyzullah EROĞLU
‘Düşünme’, insan zihninin kendi bilgi malzemesiyle yaptığı akıl yürütme ve çıkarımlardır. ‘Düşünce’ ise düşünme eyleminin sonucunda ortaya çıkan zihin içeriğidir (Bolay, 1996:114). Aslında, düşünme süreci, .....

Bir Millet Ahlâkını Toptan Kaybeder mi?
İskender ÖKSÜZ
Maddenin kirliliğini temizlersiniz. Sosyal ahlâkın kirliğini de temizleyebilirsiniz. Geri dönülmez noktaya gelene kadar. Nedir geri dönülmez nokta? Toplumun, sosyal ahlâksızlığı artık ahlâksızlık kabul etmediği çürüme .....
Haber - Yorum

Milliyetçiliğin dramı
Servet AVCI
Uzun yıllar önce yine bu sütunlarda şu notu düşmüşüm: “Milliyetçilik daha çok ‘tehlike’ anında hissedilir ve harekete geçer… Milletler ‘düşman’ın artan tehdidi karşısında bu duyguya sarılırlar... .......
ABD’nin sızdırılan istihbarat belgeleri ne söylüyor?
Merve Seren YEŞİLTAŞ ABD’nin son 15 yıldır maruz kaldığı sızıntıları; karşı-istihbarat, istihbarata karşı koyma, siber güvenlik, bilgi harekâtları gibi farklı boyutlarıyla değerlendirmek gerekir. ABD’nin Irak, Afganistan ............
Bir Şiir

Karabağ’a Ağıt
Mahmut TOPBAŞLI
Korkarım takvimlerden yine şubat mı diye,
Katmerlenir acılar dönüp baksam geriye.
Dokuz yüz doksan iki yılının şubatında,
Yıldızları karartan zulmün saltanatında .
Bir Hikaye

Annem Annem
Necdet EKİCİ Annem içerde, ben koridordayım. Çaresizce dönüp duruyorum. İçimden bir ses “Belki de anneni bu son görüşün olacak!” diyor. Hayır! diyorum. Çıkmadık canda ümit vardır. O nasıl söz öyle? Duyduklarım beni .....
Ayın Kitabı