Google Kırmızılar

Şahitler

 

ISSN 2536-4774

 YIL : 9 SAYI : 98 ARALIK 2023

YAZIM KURALLARI

 1. Yazılar, kültür, medeniyet, sanat, bilim, felsefe, ahlak esaslı olacağından bu tanımlamalara yaraşır mahiyet ve seviyede olmalıdır.
 2. Yazılarda ismi geçen devlet, din, medeniyet, kültür ve bilim değerleri hak ettikleri saygı ile anılmalı, devlet – millet büyükleri, grup, parti, cemaat, mezhep, din liderleri ve kanaat önderleri metinler içinde gerekli özenle atıflanmalıdır.
 3. Yazılar kurum ya da kişileri hedef almamalı, kurumsal ya da kişisel olarak hakir görme, hakaret, alçaltma, alay etme, küçümseme, tehdit, tahrik unsurları taşımamalıdır.
 4. Yazılar mevcut siyasi bir grup, parti ve cemaate yönlendirici ya da hedef gösterici olmamalıdır.
 5. Yukarıdaki esaslara uymayan nitelik ve muhtevadaki yazılar editör kararıyla yayınlanmayabilir.
 6. Yazıların bilgi, haber, ahlak ve hukuk sorumlulukları yazara aittir.

Yazılar;

 1. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazıda toplam üç adet fotoğraf, resim, şekil, tablo, desen yer alabilir.
 4. Yazı mümkünse 1,500 kelime ile sınırlandırılmalıdır..
 5. Yazının girişinde alındığı kaynak ve yazar ismi açıkça belirtilmelidir.

Tanıtımlar için

Tarihten

 1. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazı en fazla 1,000 kelime içermelidir.
 4. Yazıda toplam üç adet fotoğraf, resim, şekil, tablo desen yer alabilir.

 Bu kitabı okuyalım

 1. Yazı tanıtılan kitabın konu, içerik ve değerini açıklamalı, kitabın vermek istediği ana mesajı açıkça ifade edebilmelidir.
 2. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 3. Yazı en fazla 1,200 kelime içermelidir.

Bir dostu tanıyalım

 1. İyi bilinen şahsiyetler, mesela Erol Güngör gibi bir düşünür, bilim insanı veya yeni şahsiyetler mesela çevremizde ülkesine, milletine yararlı işler yapmakta olan bir şahsiyet tanıtılacaktır.
 2. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 3. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 4. Yazı en fazla 1,200 kelime içermelidir.
 5. Yazıda toplam dört adet fotoğraf, resim, şekil yer alabilir.

Bir yer gezelim

 1. Türk – İslam coğrafyasında medeniyetimizi temsil eden bir yer tanıtımı yapılacaktır. Örneğin Tac Mahal, Süleymaniye, Ötüken coğrafyası …
 2. Yazının konu ve içeriğini ifade eden bir başlığı olmalıdır.
 3. Yazı Times New Roman fontunda, 12 p büyüklüğünde, bir satır aralığı ile A4 büyüklüğündeki sayfaya yazılmalıdır.
 4. Yazı en fazla 1,200 kelime içermelidir.
 5. Yazıda toplam dört adet fotoğraf, resim, şekil, desen yer alabilir.